Diálogo en Familia(s)

Programa que consta de diferentes sesións de periodicidade mensual nas que baixo a dirección dunha experta, e nun ambiente de confianza no que se compartan experiencias, se aborden de forma conxunta entre todas as persoas asistentes problemas e conflitos tales como: Problemas á hora de tomar decisións ou rexeitalas. Saber cando ceder ou dicir que…

Taller Educando na Sexualidade e Afectividade

Educando na sexualidade e afectividade

Inicio cada vez máis precoz das relacións sexuais e a problemática da súa disociación da afectividade. Problemática do desenrolo tecnolóxico: fácil acceso á pornografía desde idades moi temperás. A pornografía como modelo de relacións sexuais “normais” para moitos xóvenes. Necesidade da educación para integrar a sexualidade coa afectividade. Prevención de ETS. A relatora, Cristina González…

Celos e Problemas de Conduta

Definición, factores condicionantes e principais técnicas de intervención. Violeta Cruz é Directora do gabinete de psicoloxía Violeta Cruz- Psicoloxía Infantil. Especialista en atención temperá. Profesora colaboradora da Universidade de Santiago de Compostela. Contaremos con servizo de ludoteca gratuito para os máis pequenos.