VIII Día da Familia

Maratón fotográfico e xogos de cidade por Compostela 10:15 Encontro no patio do colexio. Os coches no aparcamiento do Colexio con entrada por Santa Clara. Non no patio. 10:30 Inicio do roteiro e do xogo de cidade en familia. Entrega do material necesario para iniciar unha RUTA-FOTOMARATÓN por diferentes puntos de Santiago que fueron retratados por un…

Uso de móviles para persoas a partir dos 50

Seminario práctico en DÚAS sesións de 90 minutos. Esta iniciativa promovida por ATEGAL e Fundación Vodafone chamada “Smart ATEGAL Ageing Plus”, inclúe a formación de persoas de mais de 50 anos no uso dos novos teléfonos móviles e o acceso a Internet dende os mesmos. Mostraranse as diferentes posibilidades que ofrecen estes dispositivos, como utilizalos, para que nos poden…

Disciplina Positiva

Dous talleres prácticos e dinámicos para pais, nais e educadores de infantil e primaria onde coñeceremos a metodoloxía da Disciplina Positiva obtendo ferramentas aplicables dentro do contexto familiar e escolar que permitan desenvolver nos nenos e nenas alta autoestima, respecto mutuo, independencia, cooperación, resolución de conflictos, ou auto-control entroutros. SESIÓN 1: Coñecéndonos. Bases e principios da…

Charla O Futuro Laboral da Xuventude

Como peche ás xornadas de orientación profesional e feira de universidades organizadas pola ANPA e o colexio, e orientado a pais e nais de fill@s en bacherelato e última etapa da ESO, José Manuel Castro Pérez realizará, dende unha perspectiva práctica e coñecedora da actual realidade empresarial e laboral, unha análise do futuro laboral ao…