Celos e Problemas de Conduta

Definición, factores condicionantes e principais técnicas de intervención. Violeta Cruz é Directora do gabinete de psicoloxía Violeta Cruz- Psicoloxía Infantil. Especialista en atención temperá. Profesora colaboradora da Universidade de Santiago de Compostela. Contaremos con servizo de ludoteca gratuito para os máis pequenos.