ACOSO ESCOLAR. PREVENCIÓN DENDE A FAMILIA

Falaremos sobre o acoso escolar, as súas características, falsas crenzas, ciberbullying,… Características das victimas, do acosador e do espectador. Falaremos de prevención e tamén de protocolos de actuación ante un caso de acoso escolar. Chus Ferreiro Ramos é Licenciada en psicoloxía. Experta Universitaria en Maltrato Infantil: Aspectos clínicos, prevención e tratamento. Vocal na Asociación AMINO.…