Eu e os meus sistemas. Descifrando as leis que gobernan as relacións persoais e profesionais: Unha mirada sistémica

A familia, as amizades, o traballo, o colexio ou a comunidade da nosa casa…. Pertencemos a diferentes sistemas e necesitamos comprender as leis que os gobernan para vivir con mais plenitude e sen cargas inncesesarias. O xoves 10 a partir das 17:45 horas, Leandro Fernández Macho daranos as claves desta mirada sistémica como anticipo dun…