Poñendo nome as emocións

Obradoiro Segundo encontro do programa “Menudos Corazóns!” no que Alicia López nos acercará a descubrir, valorar, aceptar, manexar, traballar ou controlar as nosas emocións e as dos que nos rodean. Porque, como decía Albert Einstein, é mais doado desintegrar un átomo que un prexuizo. Dirixido a nais e pais de todas as etapas educativas. Imparte…